Follow stereo morphium 'presents' to join the conversation.

When you follow stereo morphium 'presents', you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

stereo morphium 'presents'

Budapest, Hungary

A stereo morphium zenei 'CD' magazin 2003 és 2011 között működött! Ez alatt az idő alatt 8 válogatás kiadványt jelentetett meg, amelyen az akkor aktuális magyar underground metál zenei élet képviselői, zenekari szerepeltek.

Recent Supporters